Zwyrodnienie plamki żółtej.

Zwyrodnienie plamki żółtej (ang. AMD – Age Related Macular Degeneration) to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca u ok. 15% osób po 50. roku życia. Powoduje uszkodzenie siatkówki, a w szczególności plamki żółtej. Prowadzi do pogorszenia, ubytków a nawet całkowitej utraty...

Zespół Suchego Oka.

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA (w skrócie ZSO), to zespół zaburzeń stabilności filmu łzowego – jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza okulisty. Film łzowy to równomierna warstwa łez, która pokrywa powierzchnię gałki ocznej i jest niezbędna do jej prawidłowego...